Skip to main content
 

OCHRANA OSÔB

Nasadíme za vás život

 

ZABEZPEČENIE MAJETKU

rôzne spôsoby ochrany majetku

1
1

Projekt PROFI ALARM vznikol spojením na trhu rokmi overených kvalitných služieb spoločností EUROPE INFOWAY, s.r.o.; EUROPE INFOWAY GROUP s.r.o.; IPM systems, s.r.o. a ARES SECURITY s.r.o.

EUROPE INFOWAY, s.r.o.; EUROPE INFOWAY GROUP s.r.o.; IPM systems, s.r.o.  sú spoločnosti poskytujúce služby širokého rozsahu v oblasti bezpečnosti, ako aj služby podpory predaja so zameraním na bezpečnostné technológie využívajúc osvedčené a účinné procesy, analýzy a technológie. Tieto spoločnosti sa špecializujú na poskytovanie progresívnych a „na mieru“ prispôsobených bezpečnostných služieb našim zákazníkom založených na rokoch skúseností z praxe vytvorením na dôvere zakladaných diskrétnych partnerstiev medzi našou spoločnosťou, našimi klientmi a ich kritickými potrebami.

SBS ARES SECURITY vznikla v roku 1999 na základe licencie na prevádzku strážnej služby, ktorá nám bola pridelená 3. augusta 1999 v zmysle zákona č. 379/1997 Z.z.. SBS ARES SECURITY dosiahla za niekoľko rokov svojej činnosti vysokú kvalitatívnu, technickú a personálnu úroveň. Dôkazom toho je nielen veľké množstvo profesionálne zabezpečených akcií, ale najmä spokojnosť organizátorov, účinkujúcich a v neposlednom rade návštevníkov podujatí zabezpečovaných našou spoločnosťou.

Spolu poskytujeme predaj, montáž, servis, poradenstvo v oblastiach

  • zabezpečovacie systémy
  • kamerové systémy
  • kontrola vstupu
  • kontrola prístupu
  • bezpečnostné revízie
  • bezpečnostný audit
  • monitorovanie vozidiel
  • fyzická ochrana
  • ochrana majetku
  • ochrana informácií

Sme montážny partner spoločnosti JABLOTRON

Jablotron je medzinárodnou technologickou spoločnosťou s vlastným vývojom, výrobou a tradíciou siahajúcou až do roku 1990. Nové nápady rýchlo menia na fungujúce produkty. Ich systémy na zabezpečenie a ovládanie domácnosti uľahčujú životy miliónom ľudí po celom svete.

Sme členom SKBS

Cieľom SKSB od jej založenia bolo a aj naďalej zostáva, že bude na jednej strane garanciou pre klientov požadujúcich služby v oblasti ochrany majetku a osôb na kvalitnej úrovni v zmysle platných noriem a predpisov, a na druhej strane bude oporou pre svojich členov pri riešení ich problémov spojených s profesionálnou činnosťou.