Skip to main content

Zdravotne certifikovaný monitor dychu NANNY

Nanny je certifikovaný zdravotnícky prístroj, ktorý úspešne obstál v prísnych klinických skúškach. Tento monitor dychu je pre deti absolútne bezpečný a využívajú ho pôrodnice aj dojčenské ústavy po celom svete. Výhodou je jednoduché ovládanie a zreteľná zvuková signalizácia, ktorú budete počuť aj cez zavreté dvere.

Zdravotne certifikovaný monitor dychu

Nanny je certifikovaný zdravotnícky prístroj, ktorý úspešne obstál v prísnych klinických skúškach. Tento monitor dychu je pre deti absolútne bezpečný a využívajú ho pôrodnice aj dojčenské ústavy po celom svete. Výhodou je jednoduché ovládanie a zreteľná zvuková signalizácia, ktorú budete počuť aj cez zavreté dvere.

  • Jednoduché ovládanie
  • Včasný a hlasitý alarm
  • Certifikovaný zdravotnícky prostriedok
  • Používanie v pôrodniciach